Как се случва пречистването на водата?

Процесът на пречистване чрез TCR (Toxic Contaminant Removal) мембрана е естествен физичен процес за филтриране на вода. Пречистването на водата се извършва, като непречистената вода преминава през специални полупропускливи мембрани, които отстраняват всички токсични вещества, органични вещества, вируси и бактерии. Чистата вода, получена по този начин, е готова за пиене, докато отделените замърсявания се изхвърлят в канализацията, без по-нататъшно третиране.

При обработка с TCR мембрана, водата която се подлага на третиране преминава през полупропусклива мембрана, която през своите микроскопични пори пропуска само молекули на водата, както и елементите калций, калий, магнезий и натрий. Всички други по-големи молекули на веществата като пестициди, тежки метали, нитрати и др. се изхвърлят от мембраната в канализацията.

tcr мембраната

Основното в системата на TCR е мембраната, чието качество е от голямо значение. За да се удължи живота на мембраната, преди да стигне до нея водата минава през различни филтри. Така се извършва първо филтрация на грубите частици. TCR е най-сигурният метод за пречистване на питейна вода. Пречистването става на ниво молекули и всички вредни вещества се отстраняват. TCR е най-ефективният метод за получаване на чиста вода за пиене. Този метод е основан на преминаването на водните частици през полупропусклива мембрана от разтвор с голяма концентрация (замърсена вода ) в разтвор с по-ниска концентрация (чиста вода).

филтри

 
1 / 6

Vodiko за работното място

С едно натискане на бутона получавате прясна и чиста вода.
vodiko спестява средства

Намалява чувствително разходите за питейна вода за офиса и фиксира месечнияте разходи, което допълнително улеснява администрацията и осчетоводяването. Без ограничение в консумацията.

инвестирайте в удобството

Вашият офис получава това, от което има нужда. Спрямо големината, броя служители и техническите параметри, машините на Vodiko осигуряват лесен достъп на всички служители.

за всяко работно място

Без значение дали се грижите за служители в офис, учреждение или производствен цех, системите на Vodiko могат да осигурят лесен достъп до чиста питейна вода.

бърза и неусетна инсталация и монтаж

Нашите екипи осигуряват лесна и професионална инсталация, а поддръжката е на един телефон разстояние.

Vodiko за дома

Прясна и чиста вода вкъщи е това, от което имате нужда.
чиста вода за цялото семейство

Vodiko може да осигури на всеки дом чиста вода без компромис в качеството на филтрация, защото грижата за здравето на всички вкъщи е на първо място.

с мисъл за децата

Забравете за пълненето на неудобните пластмасови бидони - филтърните системи на Vodiko за дома Ви спестяват този ангажимент, за да използвате времето си за най-малките.