технология на пречистване

noun-water-1506412 copy 15
Пречистването стартира с филтър за твърди частици, който улавя основните замърсители като прах, ръжда и утайка.
noun-water-1506412 copy 15
След това водата преминава през филтър с карбонов блок, за да бъдат премахнати химикалите, разтворите и хлора.
noun-water-1506412 copy 15
След филтрацията на основните замърсители, следва процеса на обратна осмоза, премахващ остатъци от олово, живак и арсен.
noun-water-1506412 copy 15
Последният филтър подобрява и овкусява водата, за да ви осигури най-приятното и утоляващо жаждата усещане.

Как се случва пречистването на водата?

Процесът на пречистване чрез TCR (Toxic Contaminant Removal) мембрана е естествен физичен процес за филтриране на вода. Пречистването на водата се извършва, като непречистената вода преминава през специални полупропускливи мембрани, които отстраняват всички токсични вещества, органични вещества, вируси и бактерии. Чистата вода, получена по този начин, е готова за пиене, докато отделените замърсявания се изхвърлят в канализацията, без по-нататъшно третиране.

При обработка с TCR мембрана, водата която се подлага на третиране преминава през полупропусклива мембрана, която през своите микроскопични пори пропуска само молекули на водата, както и елементите калций, калий, магнезий и натрий. Всички други по-големи молекули на веществата като пестициди, тежки метали, нитрати и др. се изхвърлят от мембраната в канализацията.

tcr мембраната

Основното в системата на TCR е мембраната, чието качество е от голямо значение. За да се удължи живота на мембраната, преди да стигне до нея водата минава през различни филтри. Така се извършва първо филтрация на грубите частици. TCR е най-сигурният метод за пречистване на питейна вода. Пречистването става на ниво молекули и всички вредни вещества се отстраняват. TCR е най-ефективният метод за получаване на чиста вода за пиене. Този метод е основан на преминаването на водните частици през полупропусклива мембрана от разтвор с голяма концентрация (замърсена вода ) в разтвор с по-ниска концентрация (чиста вода).

филтри

 
1 / 6