юни 12, 2024

Най-често допусканите грешки при системите за пречистване на вода

В условията на живот днес замърсяването на водата е част от сериозния проблем, касаещ състоянието на околната среда като цяло. Некачествената вода за пиене е причина […]
юни 6, 2024

Вредна ли е обратната осмоза за пречистването на водата?

Най-разумният и здравословен начин да си осигурим чиста вода за питейни нужди, е да я пречистваме с подходяща система за филтрация.  От всички системи, предлагани на […]
май 29, 2024

Пречистване на питейна вода – как да избера най-подходящата филтърна система?

Времето, когато бутилираната вода беше единствената възможност да си осигурим по-качествена вода за пиене от чешмяната, вече е в миналото. Днес има много варианти за получаване […]